Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Igazolás és szakvélemény ápolási díj megállapításához(28)

2009.02.04
Igazolás és szakvélemény
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Név:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
TAJ-száma:
 Súlyosan fogyatékos
 □
 
 
 súlyos fogyatékosságának jellege:
 □
 
 
 látássérült
 □
 hallássérült
 □
 értelmi sérült
 □
 mozgássérült
 □, vagy
 tartósan beteg
 □
 
 
Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Orvosszakértői Intézet ............ fokú Orvosi Bizottságának .................... számú szakvéleménye, vagy a ....................................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ...................................................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... számú igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.
 
 
 
Dátum: ............................................................
........................................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe
P. H.